ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม APSCE ที่ได้ตีพิมพ์ในฐาน Scopus กลุ่ม Education - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Conference ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม APSCE ที่ได้ตีพิมพ์ในฐาน Scopus กลุ่ม Education

ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม APSCE ที่ได้ตีพิมพ์ในฐาน Scopus กลุ่ม Education

November 10, 2021 edresearch 0 Comments

สมาคม The Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) เป็นสมาคมหนึ่งทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาวิทยาการทางการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยทางสมาคมจะมีการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกชื่อการประชุมประจำปีนี้ว่า International Conference on Computers in Education (ICCE) โดยผลงานบทความทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพและมีการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ICCE ของสมาคม APSCE นี้จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings ลงในฐานข้อมูล Scopus กลุ่มย่อย Education ด้วย

สมาคม APSCE

LINK

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICCE 2021

LINK

leave a comment