ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

ติดต่อเรา - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นคณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

เวลาทำการ

8.00-16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

0-4320-2406

ตำแหน่ง

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ - หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ โทร. 08-18711901, 09-3320-9711
โทรศัพท์ 0-4300-9700, 0-4300-2539 ต่อ 45970
โทรสาร 0-4334-3454