ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

Team - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Team

ผู้บริหาร

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ
อาจารย์ ดร. ณัฐพล มีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ
นางสาวมธุรส เมืองสุข
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ