ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

Team - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Team

ผู้บริหาร

คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
Dean

ผู้บริหาร

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
Deputy Dean

e-mail: niwsri@kku.ac.th

นักปฏิบัติการ

บุคคลากรสนับสนุนงานฝ่าย

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
h-index (Scopus) = 4
  • 099 - 563 369 58
  • demo@example.com
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
h-index(Scopus) = 11
  • 081 - 775 9559
  • niwsri@kku.ac.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
YouTube