ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

SDGs & Research กับฐาน Scopus - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Publication SDGs & Research กับฐาน Scopus

SDGs & Research กับฐาน Scopus

November 10, 2021 edresearch 0 Comments

ดร.เกวลิน ธนสารสมบัติ ตัวแทนบริษัท Elsevier วิทยากรรับเชิญของฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ได้บรรยายพิเศษข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล Scopus เพื่อการพิจารณาผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ

วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษและเอกสารประกอบการบรรบายสามารถเข้าศึกษาได้ที่

สารสนเทศเกี่ยวกับ SDGs โดยสหประชาชาติ

LINK

สารสนเทศเกี่ยวกับ SDGs โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

LINK

leave a comment