ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

Publication Statistics & Records - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Publication Statistics & Records

KKU-ED Scopus Publication Profile

สถิติผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ของคณะศึกษาศาสตร์

สถิติผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ในฐานข้อมูล Scopus ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (5 ปีล่าสุด)

KKU-ED Scopus Researcher Profile

สถิติเกี่ยวกับผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

โดยนักวิจัย

สถิติผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ในฐานข้อมูล Scopus ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (5 ปีล่าสุด)