ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

    You are currently here!
  • Home
  • Team ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลเกี่ยกับนักวิจัย

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

h-index(Scopus) = 11

h-index(Scopus) = 11, Scopus author ID: 55203537900

 

  • 081 - 775 9559
  • niwsri@kku.ac.th
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น