ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

    You are currently here!
  • Home
  • CAMPUS ASIA

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยการต่างประเทศ และการจัดการ เครือข่ายความสัมพันธ์

CAMPUS ASIA

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์
ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ CAMPUS-ASIA 6 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักศึกษาได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น