ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

    You are currently here!
  • Home
  • แนวปฏิบัติการขอมอบอำนาจจากอธิการบดีในการลงนาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยการต่างประเทศ และการจัดการ เครือข่ายความสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการขอมอบอำนาจจากอธิการบดีในการลงนาม MOU/MOA