ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

    You are currently here!
  • Home
  • พิธีการลงนาม MOU

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยการต่างประเทศ และการจัดการ เครือข่ายความสัมพันธ์

พิธีการลงนาม MOU

พิธีการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ และ Osaka Christian College 

ศึกษาศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือ Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น หวังพัฒนาครูและการจัดการศึกษา รร.สาธิตฯ เป็นสากล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566