ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศการสนับสนุนด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย