ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Research Ethics)

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Center for Ethics in Human Research, Khon Kaen University