ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

    You are currently here!
  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนและโครงการต่างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยการต่างประเทศ และการจัดการ เครือข่ายความสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนและโครงการต่างประเทศ

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2567 (Spring 2024) ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2566


Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น

Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ Exchange Program for Spring Semester 2024 (April) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2566